Pērk mežus

Pērk mežus | latinvestment.lv

Latinvestment pērk mežus

Vēlaties pārdot mežu? Latinvestment pērk mežus visā Latvijā. Pērkam visa veida mežu īpašumus (arī domājamās daļas) - pieaugušus mežus, jaunaudzes, izcirtumus. Piedāvājam vislabāko cenu par Jūsu mežu – atbilstoši šī brīža tirgus specifikai. Izskatām visus piedāvājumus.

Latinvestment pērk mežus, garantējot augstāko iespējamo cenu. Mums ir ļoti svarīgi, lai, pārdodot savu īpašumu, Jūs par to saņemtu adekvātu un godīgu samaksu, tāpēc piedāvājam labāko iespējamo cenu par Jūsu mežu!

Latinvestment pērk mežus ar apgrūtinājumiem - parādiem, nomniekiem, domājamām daļām vai nesakārtotiem dokumentiem, kā arī palīdz atrisināt sarežģītas situācijas gadījumā, ja Jūsu meža īpašums draud nonākt izsolē.

Pārdot mežu Latinvestment ir ērti, droši un izdevīgi, ar garantētu samaksu līguma noslēgšanas dienā, turklāt dodam Jums iespēju meža īpašumu atkal atpirkt, ja to vēlaties!

Kāpēc pārdot mežu mums

Mēs varam palīdzēt, ja Jūsu īpašums draud nonākt izsolē vai tiek uzsākta piedziņa.  Nezaudējiet savu īpašumu - pārdodiet to mums ar iespēju īpašumu atkal atpirkt.

Mēs nodrošinām ātru un drošu darījuma norisi.  Varam garantēt, ka samaksu par veikto darījumu saņemsiet jau līguma noslēgšanas dienā.

Turpiniet izmantot savu īpašumu arī pēc tā pārdošanas mums.  Slēdzot līgumu, vienosimies par izmaksām, kas Jums būs  jānosedz, lai turpinātu izmantot īpašumu.

Mēs Jums dodam iespēju atpirkt savu īpašumu.  Ja pēc meža pārdošanas vēlaties to atkal atgūt un Jūsu finansiālā situācija to atļauj, mēs ļausim Jums šo vēlmi īstenot!